Електровимірювання

Надаємо спектр послуг по електровимірюванню
і випробуванню в електроустановках до та понад 1000В.
Експертне обстеження (технічне діагностування)
та технічний огляд (опосвідчення)
електроустановок та електрообладнання.
Складання технічних паспортів
електроустановок
та електрообладнання.
Експертиза (перевірка) конструкторської,
технічної документації на електроустановки та електрообладнання.
Електровимірювання:
• Вимірювання опору ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл і електропроводок напругою до 1000В

• Вимірювання опору розтікання струму заземлювального пристрою електроустановок та блискавкозахисту

• Перевірка наявності електричного кола між заземленими установками
й елементами заземленої установки

•Перевірка спрацьовування захисту ліній до 1000В із заземленою нейтраллю (опір петлі «фаза-нуль»)

• Випробування підвищеною напругою промислової частоти

• Вимірювання електричного опору ізоляції

• Вимірювання опору постійному струму
Перелік електрообладнання яким ми проводимо випробування та вимірювання:
• Силові трансформатори та автотрансформатори

• Напівпровідникові перетворювачі

• Силові конденсатори

• Кабельні лінії

• Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів
і грозозахисних тросів

• Підвісні та опорні ізолятори

• Вводи і прохідні ізолятори

• Масляні та електромагнітні вимикачі

• Повітряні вимикачі

• Елегазові вимикачі

• Вакуумні вимикачі

• Вимикачі навантаження

• Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювані

• Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруги

• Струмообмежувальні сухі реактори

• Вимірювальні трансформатори

• Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування

• Електродвигуни змінного струму

• Машини постійного струму

• Заземлювальні пристрої

• Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В

• Релейний захист
Випробування електроінструменту:
• Дрелі

• Переноски

• Перфоратори

• Інші електроінструменти
Випробування проводяться згідно з:
• НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»

• СОУ-ІЕЕ 20.302 2007р «Норми випробування обладнання»

• ПУЕ 2017 (правила улаштування електроустановок)

• ПТЕЕС (Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів)

• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

• НПАОП0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристосуваннями»

• НПАОП 40.1 -1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних засобів"

• ДСТУ IEC 60745-1: 2010-Національний стандарт України (ручний електрифікований інструмент, світильники, струмові кліщі, подовжувач)
Зразок заявки
на проведення робот:
Контакти
85302, Донецька обл., м. Покровськ,
вул. Центральна, 148
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний експертно-технічний центр "НЕОПРОМ"
© Copyright НЕОПРОМ. Всі права захищені 2018-2020.