Експертне обстеження

Вантажопідйомного обладнання, електричного устаткування,
об'єктів котлонагляду.
Експертне обстеження
Технічний огляд, або експертне обстеження обладнання згідно ПКМУ №687 від 26.05.2004
з метою визначення технічного стану,
доцільності, можливості, умов подальшої
його експлуатації, а також терміну безпечного використання такого обладнання і визначення необхідності проведення ремонту, реконструкції або виведення його
з експлуатації.

• вантажопідіймальне обладнання (механізми, крани, підйомники, ліфти та ескалатори)

• електричне устаткування (трансформатори, ел. двигуни, кабельні та воздушні лінії, то що)

• об'єкти котлонагляду (котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пару та гарячої води)

• технологічний транспорт

• обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа та зрідженого газу - не більше 1,6 МПа

• обладнання нафтогазовидобувної промисловості

• обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв

• металургійне та коксохімічне обладнання, конвеєрні стрічки

• гірношахтне та гірничорятувальне устаткування

• агропромислового комплексу, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та лісогосподарського виробництва.
Паспортизація технологічного обладнання
Розробка технічного документу, який має основні технічні характеристики, схема загального виду об'єкта підвищеної
небезпеки і т.д., відповідно до нормативних документів, чинних на території України.
Технічне обстеження, руйнівними та неруйнівними методами
Візуально-оптичний, магнітопорошковий, капілярний, ультрозвукова дефектоскопія, металографічний аналіз, вимір твердості, термографія (теплобачення).
Зразок заявки
на проведення робот:
Заповнити заявку
Контакти
85302, Донецька обл., м. Покровськ,
вул. Центральна, 148
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний експертно-технічний центр "НЕОПРОМ"
© Copyright НЕОПРОМ. Всі права захищені 2018-2020.